Wat gaat dat kosten?

U bent er helemaal klaar voor, om over te gaan op zonnepanelen. Maar wat gaat u dat kosten? Solar Injection doet u graag en vrijblijvend offerte. Als u onderstaand aanvraagformulier ingevuld aan ons mailt, nemen wij spoedig contact met u op voor een afspraak op locatie. De uitgewerkte offerte volgt dan snel.
(Let wel: het kan zijn dat uw gebouw bijvoorbeeld een zadeldak heeft, met dakdelen zowel aan de oostzijde als aan de westzijde of meer. Wenst u offerte voor zonnepanelen aan alle zijden, dan kunt u op het offerte-aanvraagformulier aangeven dat uw dak uit ‘meer dakdelen’ bestaat.)

Offerte aanvragen

Vraag een vrijblijvende offerte aan:

  Uw naam (verplicht)

  Voorletters

  Naam bedrijf/organisatie (indien van toepassing)

  KVK-nummer

  Straat en huisnummer

  Postcode/Plaats

  Uw e-mailadres (verplicht)

  Telefoonnummer

  Plat dak, hellend dak of anders

  Hoe groot is uw dak in m²?

  In welke richting ligt uw dak/liggen uw dakdelen? (Zuid, West, Oost, etc. of West èn Oost, etc.)

  Voeg zo mogelijk een foto van uw dak bij

  Hoeveel KwH is uw hoofdaansluiting? (Indien bekend)

  Uw huidige jaarverbruik in KwH?

  Opmerkingen

  Subsidie

  Op www.energiesubsidiewijzer.nl kunt u vinden of het mogelijk is om voor uw energieproject subsidie te verkrijgen en hoe u deze moet aanvragen. Beoordeling en verstrekking van subsidies is sinds 2016 een taak van de gemeenten.

  Terugkrijgen BTW

  Als u zonnepanelen hebt en stroom levert aan uw energieleverancier, kunt u zich bij de Belastingdienst aanmelden als kleine ondernemer. U kunt dan de volledige BTW, die aan u in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen, terugkrijgen, onder aftrek van het (aanzienlijk lagere) bedrag aan BTW dat u verschuldigd bent over de levering van de stroom. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de website van de Belastingdienst.

  Opdrachtbevestiging en levertermijn

  Nadat wij het met u eens zijn geworden over onze offerte, geeft u ons opdracht om het geoffreerde voor u te realiseren. Wij zullen dan de benodigde materialen bestellen en wij maken dan ook afspraken met u over de termijn waarbinnen wij u het geoffreerde zullen leveren.


  Leveringsvoorwaarden