Uw naam (verplicht)

  Voorletters

  Naam bedrijf/organisatie (indien van toepassing)

  KVK-nummer

  Straat en huisnummer

  Postcode/Plaats

  Uw e-mailadres (verplicht)

  Telefoonnummer

  Plat dak, hellend dak of anders

  Hoe groot is uw dak in m²?

  In welke richting ligt uw dak/liggen uw dakdelen? (Zuid, West, Oost, etc. of West èn Oost, etc.)

  Voeg zo mogelijk een foto van uw dak bij

  Hoeveel KwH is uw hoofdaansluiting? (Indien bekend)

  Uw huidige jaarverbruik in KwH?

  Opmerkingen